تماس با ما

09146375461

سنگ تراورتن سیلور _ silver

سنگ تراورتن سیلوراز سنگهایی با تخلخل بالا و صاب پذیری مناسب و تخلخل بالاتر و جذب آب پایین تر میباشد و در رنگهای خرمایی و سیلور و دودی به صورت موجدار و بی موج بریده و صیقل داده میشوند علت تفاوت قیمت دردرجه بندی سنگ است

سیلور خارخار بی موج

سیلور خرمایی اسمره

سیلور خرمایی بی موج

سیلور دودی بی موج

سیلور سفید

سیلور سفید آذرشهر
Top